Zásady ochrany osobných údajov

Volám sa Zuzana Kočalková Juríková a som správcom stránky www.zivaharmony.sk. Pokiaľ ste mojím zákazníkom, návštevníkom webu www.zivaharmony.sk, alebo odoberateľom noviniek, spracovávam Vaše osobné údaje. Zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa preto s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov). 

Zásady ochrany osobných údajov sú vytvorené v súlade s aktuálne účinným nariadením GDPR, zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov .

Kto je správca?

Správca je Zuzana Kočalková Juríková,  IČO: 55015077, Kempelenova 11, 84104, Bratislava, ktorá prevádzkuje webovú stránku www.zivaharmony.sk. Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, to znamená, že určujem, ako budú osobné údaje spracované, za akým účelom a na akú dobu a prípadne poverujem ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa budete chcieť v priebehu spracovania osobných údajov na mňa obrátiť, môžete ma kontaktovať na e/mailovej adrese: zuzana@zivaharmony.sk

Prehlásenie 

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, predovšetkým zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

  • budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu
  • spĺňam podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov
  • umožním vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracúvame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Poskytovanie služieb a plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje v rozsahu: fakturačné údaje, e-mail, prípadne korešpondenčnú adresu nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. vystavovanie faktúr, zaslanie prístupu do online kurzu, zaslanie dokumentov a publikácii na korešpondenčnú adresu, zaslanie elektronickej príručky, atď.)

Vedenie účtovníctva

Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Marketing - zasielanie newsletterov

Vaše osobné údaje (e-mail a meno), ktoré mi poskytujete pri prihlásení na odoberanie newslettera so súhlasom, na čo v emailoch klikáte a kedy ich najčastejšie otvárate, využívam za účelom priameho marketingu - zasielanie osobných oznámení. Zasielam Vám newslettery len na základe vášho súhlasu a to po dobu 5 rokov od udelenia Vášho súhlasu.

Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať použitím odhlasovacieho odkazu, ktorý je v každom zaslanom e-maili.

Pokročilý marketing na základe súhlasu

Iba na základe vášho súhlasu vám môžeme posielať tiež zaujímavé a inšpirujúce ponuky tretích osôb, alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre re-marketing a cielenie reklamy na Facebooku a to po dobu 5 rokov od udelenia vášho súhlasu. Ten môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom mojich kontaktných údajov.

Fotografie a videozáznamy zo seminárov, živých akcií

Na niektorých našich živých akciách, alebo online školeniach, seminároch, kurzoch - vytvárame na základe Vášho písomného súhlasu fotografickú dokumentáciu, či video záznam. Fotografie využívame v propagačných materiáloch, predovšetkým na weboch a sociálnych sieťach. Video záznam slúži tiež účastníkom kurzov ku vzhliadnutiu. Vaše osobné údaje si ponecháme počas priebehu premlčaných lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu lehotu k ich uchovávaniu, alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte, a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímame ako náš oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielené reklamy budú spracovávané len na základe Vášho súhlasu. Naše webové stránky je možné prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere  pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich, ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu, alebo zničeniu vašich osobných údajov. 

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie niektorých spracovateľských informácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami napr. činnosť technickej alebo administratívnej podpory, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a zachovávaním bezpečnostných opatrení, aby nedošlo k ohrozeniu vašich osobných údajov.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:

  • Facebook
  • Instagram
  • Google
  • Faktúra online
  • Mailer Lite
  • mBank, bankové služby

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či sprostredkovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takom prípade budeme pri výbere sprostredkovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania, ak ona na nás. 

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii, alebo v krajinách, ktoré zaisťujú odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím kontaktujte ma na: zuzana@zivaharmony.sk

Máte právo na informácie, ktoré sú prístupné na tejto informačnej stránke podľa zásad spracovania osobných údajov. Vďaka právu na prístup k informáciám nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo. Pokiaľ sa u vás niečo zmení, alebo uznáte akékoľvek svoje osobné údaje ako neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie alebo zmenu osobných údajov. 

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracúvame vaše údaje nepresne, domnievate sa, že robím spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať, alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu, môžete obmedziť rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (Napr. odhlásením z newslettera obmedzuje účel spracovania pre zasielanie osobných správ.)

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vaším ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z môjho systému a aj zo systému všetkých jednotlivých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujem 90 dní. 

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda vymažem všetky takéto osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu vás budem informovať prostredníctvom e-mailu.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Pokiaľ budete mať pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. 

Budem veľmi rada, pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať mňa, aby som s tým mohla niečo urobiť a prípadne pochybenie napraviť.

Odhlásenie sa zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení

E-maily a newslettre s inšpiráciami, článkami, produktami a službami Vám zasielam len na základe Vášho súhlasu, ktorý ste mi dali pred zaslaním prvého newslettera. 

Pokiaľ si neprajete ďalej dostávať newslettre, môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maili. 

Mlčanlivosť

Dovoľujem si Vás uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať osobné údaje, sú povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov.

Táto mlčanlivosť  pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 28.11.2022