Konzultácia cyklu s STM

Do mailu mi, prosím, pripíšte:

  • Ide o cyklus číslo X sledovaný s STM
  • Za posledných 12 cyklov, koľký deň cyklu došlo ku NAJSKORŠIEMU vzostupu teploty? (pokiaľ nemáte odsledovaných 12 cyklov, platí - "za všetky predchádzajúce cykly")

Ďakujem!